Kuvvetin Ölçülmesi Konu Anlatımı

3.Ünite: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ ve SÜRTÜNME
1.Bölüm: Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvet nedir?
Bir varlığı
µ durduran,
µ hareket ettiren,
µ yönünü, doğrultusunu ve
µ şeklini değiştiren etkiye denir.
Kuvvetin etkileri nelerdir?
µ Duranı hareket ettirir,
µ Hareketli olanı durdurur,
µ Yavaş olanı hızlandırır,
µ Hızlı olanı yavaşlatır,
µ Yönünü, doğrultusunu ve
µ Şeklini değiştirir.
Kuvvetin özellikleri nelerdir?
þ “ Force = Kuvvet ” kelimesinin baş harfi olan “F” ile gösterilir.
þ  Birimi, Newton’dur,
þ  Birimi, “N” ile gösterilir.
Kuvveti hangi araç ile ölçeriz?
þ  Dinamometre (Dinamo=Kuvvet) (metre=ölçer)
Dinamometrenin yapısı nasıldır?
µ Esnek sarmal yay bulunur.
è Esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır.
Esneklik nedir?
þ  Kuvvetin etkisiyle şekil değiştirenin, etki kalkınca
normal şekline kavuşabilmesi özelliğidir.
Dinamometre, kuvveti nasıl ölçer?
þ  Kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkisinden yararlanır.
Dinamometrenin özellikleri?
µ Ölçebileceği en büyük kuvvet, gösterge üzerinde yazar.
µ Gösterge üzerindeki bölmeler eşit uzunluktadır,
µ Göstergedeki her bölme eşit büyüklükte kuvvet ölçer.
è Yayın esnekliği bozulabilir.
Yayın uzaması nelere bağlıdır?
µ Cinsine,
µ İnceliğine kalınlığına,
µ Kuvvetin büyüklüğüne.
è İki farklı dinamometreye aynı cisim asıldığında ince yaylı olanı daha fazla uzar.
è Uygulanan kuvvet arttıkça yayın uzama miktarı da artar.
Dinamometrede ölçüm nasıl yapılır?
µ Uygulanan kuvvet ile yayı uzar,
µ Göstergede okunan değer, kuvvetin büyüklüğünü verir.
Örnek:
Kuvvet 5 N iken yayımız 3 cm uzuyor ise kuvvetimiz 10 N (yani iki kat) olunca yayımız da (iki kat) uzayarak 6 cm olacaktır.
 
Dinamometrede hassas ölçüm yapabilmek için şartlar nelerdir?
þ  İnce yay kullanmalıyız,
þ  Gösterge üzerindeki bölmelerin kuvvet aralığı az olmalıdır.
Isaac Newton (Ayzek Nivtın) kimdir?
þ  Kuvveti keşfettiği için kuvvetin birimine “Newton” ismi verildi,
è Yerçekimini bulan bilim insanı.

Sitemizin alt kısmından yorum yazarak bize destek olmayı unutmayın.

Kuvvetin Ölçülmesi Konu Anlatımı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu