Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Konu Anlatımı

4. Ünite Madde ve Değişim
2. Bölüm: Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddeler doğada kaça ayrılır?

Maddeler iki çeşittir:

1-) Saf madde ve

2-) Karışım (Saf olmayan madde)

Saf madde?

Tek cins maddedir.

µ Örnek: Su, etilalkol, demir vb.

Karışım?

þ  Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir arada olmasıdır.

µ Örnek: Hava, tuzlu su vb.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri?

þ  Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayıran özelliktir.

µ Erime noktası, donma noktası, kaynama noktası, yoğunluk vb özellikler ayırt edici özelliktir.

è Kütle ve hacim ise ayırt edici özellik değil, ortak özelliktir.

Erime Noktası   (Erime Sıcaklığı)?

þ  Saf bir katı maddenin erimeye başladığı sıcaklıtır.

µ Maddenin tamamı eriyinceye kadar sıcaklık değişmez.

è Katı maddenin miktarı, erime noktasını değiştirmez sadece erime süresini etkiler.

Donma Noktası   (Donma Sıcaklığı)?

þ  Saf sıvı maddenin soğutulurken donmaya başladığı sıcaklıktır.

µ Donma sırasında sıcaklık değişmez.

Not:

þ  Saf bir maddenin erime ve donma noktaları eşittir.

µ Erime noktası = Donma noktası

Kaynama Noktası/Sıcaklığı?

þ  Saf sıvının kaynamaya başladığı sıcaklıktır.

µ Kaynamaya başladığında sıcaklık değişmez.


Ü Yukarıdaki grafikte suyun erime ve kaynama noktasında sıcaklığının sabit kaldığı görülmektedir.

Not:
Bir maddenin sıcaklığı,
Ü  erime noktasından düşük ise katı,
Ü  erime noktası ile kaynama noktası arasında ise sıvı,
Ü  kaynama noktasından büyük ise gaz hâlindedir.
Dikkat!
Bir maddenin ne olduğunu anlayabilmek için tadına
veya kokusuna bakmak tehlikelidir!


Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Konu Anlatımı

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu