Saf Maddeler Konu Anlatımı

Fen Bilimleri 7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

4. Ünite 2. Bölüm:

Saf Maddeler

Saf Madde Karışım


Saf Madde Nedir?

µ Aynı tür tanecik içeren madde.

Saf Maddenin Özellikleri:

µ Aynı tür tanecikleri var,

µ İçinde başka madde bulunmaz,

µ Homojen,

µ Belirli bir erime, kaynama ve yoğunluk değeri var.

 

Saf Madde İki Çeşittir:

Element Bileşik


Element Nedir?

µ Farklı elementlerin atomları da birbirinden farklı olur.

 

Element ve Sembolü?

µ Element sembolü her yerde aynı,

µ Sembollerin aynı olması bilimsel iletişimi kolaylaştırır,

µ Latince adının ilk iki harfi olur.


µ Farklı elementlerin atomları da birbirinden farklı olur.

 

Element ve Sembolü?

µ Element sembolü her yerde aynı,

µ Sembollerin aynı olması bilimsel iletişimi kolaylaştırır,

µ Latince adının ilk iki harfi olur.

Periyodik Sistem Nedir?

þ  Elementleri proton sayısına göre sınıflandıran düzenek.

µ Proton sayısı elemente özgü olup, diğer ismi de “atom numarası”.

µ Doğal 90 ve yapay 30 olmak üzere toplam 120 element periyodik sistemi oluşturur.

periyodik sistem ilk 18 element
Yaygın Elementler?

Yaygın Elementler

Bileşik Nedir?

þ  En az iki farklı elementin özelliklerini kaybederek ve belli oranlarda birleşimiyle oluşur.

µ Kimyasal yollarla elementlere ayrılabilir.

µ Bileşik oluşurken yeni kimyasal bağlar oluşur.

µ Bileşikler iyonik yapıda veya molekül yapıda olabilir.

Bileşik ve Formülü?

µ Bileşik, formül ile gösterilir,

µ Bileşiğin formülü her yerde aynı,

µ Formülü yazılırken elementin adı ve sağ altına atom sayısı yazılır,

µ Atomun sayısı bir ise yazılmaz,

µ Örnek:

è H2O (su) bileşiğinde iki hidrojen bir oksijen atomu,

è CO2 bileşiğinde ise bir karbon iki oksijen atomu var.

 

Su Bileşiği Oluşumu Modeli?

Element ve Bileşik Karşılaştırma

Molekül Nedir?

þ  İki ya da daha fazla atomun bağlanmasıyla oluşan yapı.

µ Aynı veya farklı cins atom olur,

µ Atomlar arasında kovalent bağ var,

µ Her molekülde belirli sayıda atom bulunur.


Bazı Molekül Modelleri

Moleküler Bileşik? (Kovalent Bağlı Bileşik)

þ  Farklı cins element atomları moleküllerinden oluşur.

 

Molekül yapılı bileşiklere örnekler:

µ H2O (Su)

µ CO2 (Karbondioksit)

µ NH3 (Amonyak)

µ SO2 (Kükürt dioksit)

µ C6H12O6 (Basit şeker)

 

Moleküler Olmayan Bileşik? (İyonik Bağlı Bileşik)

þ  Farklı cins element atomlarının düzenli bir yığın oluşturacak şekilde bir araya gelmesi.

µ NaCl ve CaO gibi bileşikler örnek verilebilir.Yaygın Bileşikler


Günlük Hayattaki Bileşikler
Günlük Hayattaki Bileşikler

Dosyayı İndirmek İçin Buraya Tıklayın

Saf Maddeler Konu Anlatımı

Saf Maddeler Konu Anlatımı Önizleme

5 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu