Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

4. Ünite Madde ve Değişim
3. Bölüm: Isı ve Sıcaklık

Isı Nedir?

þ  Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana aktarılan enerji.

µ Enerjidir,

µ Birimi joule (J) veya kalori (cal),

è Maddeler yandığında ısı verir,

è Doğal gaz, odun, kömür ve petrol ürünleri, ısı veren yakıtlardır,

è Bütün enerjilerin kaynağı Güneş.

Sıcaklık Nedir?

þ  Alınan veya verilen ısının göstergesidir.

µ Isı alan ısınır ve sıcaklığı artar,

µ Isı veren soğur ve sıcaklığı azalır.

è Elimize aldığımız buz bizden ısı alır ve sıcaklığımız düşer.

- Buz ise ısı alır ve sıcaklığı artar.

è Sıcaklığı 38°C ye çıkan bir çocuğa buz torbası dokundurulduğunda ısı vereceğinden sıcaklığı düşer.

Isı Alışverişi

µ Isı, sıcak maddeden soğuk maddeye doğru hareket eder,

è Örnek:

-   Cisimlerden sıcaklığı 20 °C olandan 10 °C olana doğru ısı akışı gerçekleşir.

-   Belirli bir süre sonra her iki cismin son sıcaklıkları aynı olur.

µ Birbirine temas eden maddelerin sıcaklıkları aynı ise ısı alış-verişi gerçekleşmez,

µ Madde taneciklerden oluşur ve ısı alan maddenin tanecikleri daha hızlı hareket etmeye başlar,

Isı akışının hangi yöne doğru olduğunu ok çizerek gösterelim?

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Sıcaklık Artışı Nelere Bağlıdır?

µ Madde miktarına bağlıdır.

þ  Eşit ısı verilen aynı iki madde için madde miktarı az olanın sıcaklık artışı diğerinden fazla olur.

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı
-   Yukarıdaki şekilde özdeş ısıtıcılar ile eşit sürelerle ısıtılan suların aldıkları ısı miktarları eşittir.

-   Eşit süre ısıtılan 50 gram suyun sıcaklığı, 100 gram suyun sıcaklığından daha fazla artar.

Günlük Hayattan Örnek:

è Bebeğe mama hazırlarken sıcaklığın hızlıca artırılması ve böylelikle suyun hemen kaynaması için miktarı az konur.

µ Verilen ısı miktarına bağlıdır.

þ  Farklı ısı verilen eşit miktarlı aynı iki madde için aldığı ısı miktarı az olanın sıcaklık artışı diğerinden daha az olur.

è Örnek:

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı-  Aynı miktar su bulunan II. kap daha az ısı aldığı için sıcaklık artışı I. kaptan daha az olur.
Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar

þ  Sonuç:

µ Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır.

µ Günlük hayatmızda bu iki kavramı doğru kullanmalıyız.


Dosyayı İndirmek İçin Buraya Tıklayın


Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu