Fenbilimleri.net | Fen Bilimleri İçerikleri

Fen Bilimleri 7.Sınıf 3.Ünite Konu Anlatımı

3. Ünite: KUVVET ve ENERJİ Konu Anlatımı Pdf

Kütle ve Ağırlık İlişkisi Konu Anlatımı

Ağırlık Nedir?

þ  Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti.

µ Kütle ile doğru orantılı,

µ Yer çekimi ile doğru orantılı,

µ Yönü, yerin merkezine doğru.

Kütle Nedir?

þ  Değişmeyen madde miktarı.

Karşılaştırma

Kütle

Özellik

Ağırlık

Değişmez madde miktarı

 

Tanımı

Kütleye etki

eden yer çekimi kuvveti

Kilogram (kg)

veya gram (g)

 

Birimi

 

Newton (N)

Değişmez.

Bulunduğu yere göre

Değişir.

Eşit kollu terazi

Ölçüm aracı

Dinamo metre

 

Değişmez.

 

Büyüklüğü

Kütleye ve

çekim kuvvetine göre değişir


Dinamometrede ölçüm nasıl yapılır?

µ Uygulanan kuvvet ile yayı uzar,

µ Göstergede okunan değer, kuvvetin büyüklüğünü verir.

Örnek:

Kuvvet 1 N iken yayımız 1 cm uzuyor ise kuvvetimiz 4 N (yani dört kat) olunca 

yayımız da (dört kat) uzayarak 4 cm olur.

 

Not: Gösterge üzerindeki bölmeler eşit uzunlukta olup, her bölme eşit büyüklükte kuvvet ölçer.Günlük Hayattaki Kullanımlar?

İki kütle arasındaki oran, ağırlıkları arasındaki oran ile aynı olduğu için ağırlıkları
karşılaştırmada eşit kollu teraziyi kullanırız.

Yer Çekimi Kuvveti Nedir?

þ  Dünya’nın kütle çekim kuvveti.

µ Kütle çekim kuvvetinin, Dünya için isimlendirilmiş hâlidir,

µ Dünya, kütleli tüm maddelere çekim kuvveti uygular,

µ Dünya’nın merkezine doğru,

µ Yükseklere çıkıldıkça azalır,

µ Ekvatordan kutuba doğru artar.

Kütle Çekim Kuvveti Nedir?

þ  İki kütlenin birbirine uyguladığı çekim kuvveti.

µ Gezegenin kütlesiyle doğru orantılı,

µ Kütle çekim kuvveti ile ağırlık arasında doğru orantı var.

µ Dünya’daki çekim kuvveti Ay’daki çekim kuvvetinin 6 katı. 

Örneğin; Dünya’da ağırlığı 60 N olan cisim Ay’da 10 N olur.

 

Bulunulan Yere Göre Kütle ve Ağırlık Değişimi

Kütle

Bulunduğu Yer

(Konum)

Ağırlık

Değişmez

Yükseğe çıkınca

Azalır

Değişmez

Ekvatordan kutuba gidince

Artar

Değişmez

Dünya’dan Ay’a gidince

AzalırKuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Konu Anlatımı

İş Nedir?
Uygulanan kuvvet doğrultusunda cismin hareket etmesi durumu.
Birimi è Joule (J),
Not: Günlük hayattaki ile Fen dersindeki  birbirinden farklı.
Bir Durumun İş Olması Şartları: 
Kuvvet uygulanmalı,
Hareket etmeli (yol almalı), 
Kuvvet ile aldığı yol aynı doğrultuda olmalı.

İş olan bazı durumlar:

µ Sıramızı sürüklemek,

µ Çantayı kaldırmak,

µ Daldaki elmanın düşmesi,

µ Bisiklet ile yokuş yukarı çıkmak,

µ Topa vurmak.

İş olmayan bazı durumlar:

µ Düz yolda sabit süratle gitmek,

µ Halteri/Ağırlığı yukarıda tutmak,

µ Kitap okumak,

µ Dünya’mızın dolanımı,

µ Ağır bir yükü kaldıramamak,

µ Elde/Sırtta çantayı sallamadan düz yolda taşımak
Çanta ile düz yolda yürümek iş değildir

Kuvvet ve hareket yönü farklı olduğundan İş yapılmıyor.

Enerji Nedir?
İş yapabilme yeteneği/kapasitesi.
µ İki çeşittir.

µ Birimi è Joule (J),
µ İş ve enerji aynı,


Kinetik (Hareket) Enerji Nedir?
þ  Hareketlinin sahip olduğu enerji.
µ Kütle ve süratle doğru orantılı.

 

Potansiyel Enerji Nedir?
þ  Cismin durumundan dolayı sahip olduğu gizli/saklı enerji.

µ İki çeşittir.
1-) Çekim Potansiyel Enerjisi
þ  Konum kaynaklı enerji.
µ Ağırlığı ve yerden yüksekliği ile doğru orantılı.


2-) Esneklik Potansiyel Enerjisi
þ  Esneklikle depolanan enerji.
µ Sıkışmış yayda, gerilmiş okta esneklik potansiyel enerjisi 
olup, sıkışma/gerilme miktarı ile doğru orantılı.

Enerji Dönüşümü Konu Anlatımı


Hatırlatma:
è Sürati olan kinetik,
è Yüksekte duran ise potansiyel enerjiye sahip olur.
µ Hem yüksekliğe hem sürata sahip olan ise iki enerjiye de sahip olur.

Enerji Dönüşüm Örnekleri
µ Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir.
1-) Sarkaçta enerji dönüşümü:

Sarkaçta enerji dönüşümü
2-) Topun enerji dönüşümü:

Topun enerji dönüşümü Topun enerji dönüşümü3-) Yay ve oktaki enerji dönüşümü:

Esneklik potansiyel enerjisi
Enerjinin Korunumu Nedir?
þ  Enerji yoktan var olmaz ve var olan enerji de yok olmaz.
µ Sarkaç, top ve yay örneklerinde toplam enerji aynı kaldı.

Sürtünmenin Enerjiye Etkisi Nedir?
þ  Kinetik enerjiyi azaltır.
µ Sürtünen yüzeylerde kinetik enerji, ısı enerjisine dönüşür.


7.Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Konu Anlatımı Pdf
7.Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Konu Anlatımı Pdf Önizleme

Yorum Gönder

3 Yorumlar
* Lütfen yorum yazarken dikkatli olun. Yorumlar yönetici onayından geçmektedir.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area