Fenbilimleri.net | Fen Bilimleri İçerikleri

Fen Bilimleri 6.Sınıf 2.Ünite Konu Anlatımı

2. Ünite: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

Destek ve Hareket Sistemi Nedir?

þ  Uyumlu çalışarak

µ hareketi,

µ dik durmayı,

µ organların tutunmasını ve

µ korunmasını sağlayan düzenek.

Destek ve Harket Sistemi Görevleri?

µ Vücudumuza şekil verir, (Ressam)

µ Vücudumuzu dik tutar, (Destekçi)

µ Organlarımızı korur, (Koruyucu)

µ Hareketi sağlar, (Hareket merkezi)

µ Kan hücrelerini üretir, (Kan Bankası)

µ Bazı mineralleri depolar, (Depocu)

µ Kaslarımız ve organlarımız için tutunma yüzeyi sağlar.  (Askılık)

Destek ve Hareket Sistemi İki Kısımdan Oluşur:

Destek ve Hareket Sistemi İki Kısımdan Oluşur
Destek ve Hareket Sistemi İki Kısımdan Oluşur

İskeletimiz ise üç kısımdan oluşur:

Kemik Eklem Kıkırdak
Kemik Eklem Kıkırdak

Kemikler üç çeşittir:

Kemikler üç çeşittir.

Kemik Çeşitleri; Uzun, Kısa, Yassı

Uzun Kemik: Boyu eninden büyük.

Kısa Kemik: Boyu ve eni aynı.

Yassı Kemik: Boyu enindan küçük.

Eklemler üç çeşittir:

Oynar Eklem, Yarı Oynar Eklem, Oynamaz Eklem

Eklem Çeşitleri

Oynar eklemler şunlardır:

µ Diz,

µ Dirsek,

µ El ve ayak bileği,

µ Omuz,

µ Kalça.

Yarı oynar eklemler şunlardır:

µ Bel, sırt ve boyun omurları.

Oynamaz eklemler şunlardır:

µ Kafatası ve kalça kemikleri.

Kıkırdağın özellikleri:

µ Uzun kemiklerin kısmında,

µ Kemiği boyuna büyütür,

µ Burun ucu, kulak kepçesi ve kaburga uçlarında bulunur.

Kaslar üç çeşittir:

Kas çeşitleri
Kas çeşitleri

Çizgili kasların özellikleri:

µ İstemli çalışır,

µ Hızlı çalışır,

µ Çabuk yorulur,

µ İskeleti sarar.

Düz kasların özellikleri:

µ İstemsiz çalışır,

µ Yavaş çalışır,

µ Yorulmaz,

µ İç organların yapısını oluşturur.

Kalp kasının özellikleri:

µ Sadece kalbin yapısında bulunur,

µ Yapı olarak çizgili kas gibi,

µ Çalışma olarak düz kas gibi.

Kas çeşitleri karşılaştırma

Kas çeşitleri karşılaştırma

İskeletin hareketi için:

µ Bir kas kasılırken diğer kas gevşer.

Sindirim Sistemi Nedir?

þ  Uyumlu çalışarak besinleri

µ çok küçük parçalara ve

µ yapı taşlarına ayıran düzenek.

Sindirim Nedir?

þ  Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması.

Sindirim Kaç Çeşittir?

Sindirim Kaç Çeşittir
Sindirim Kaç Çeşittir?

Fiziksel Sindirim (Mekanik Sindirim)?

þ  Besinlerin dış görünüş olarak küçük parçalara ayrılması.

µ Ağız, mide ve ince bağırsakta olur.

µ Kimyasal sindirimi kolaylaştırır.

µ Enzim kullanmaz.

µ Kimyasal sindirimi hızlandırır.

Vücuttaki fiziksel sindirime örnek?

µ Ağızdaki dişlerin parçalaması,

µ Midedeki kasların ezmesi ve bulamaç/çorba yapması,

µ Safra salgısı ile ince bağırsakta yağın parçalanması.

Fiziksel sindirim yapıları?

µ Safra salgısı

µ Dişler

µ Kaslar

Kimyasal Sindirim?

þ  Besinlerin, enzim içeren salgılarla yapı taşlarına ayrılması.

µ Ağız, mide ve ince bağırsakta olur.

µ İnce bağırsakta tamamlanır.

Vücuttaki kimyasal sindirime örnek?

µ Ağızdaki tükürük enzimi ile karbonhidratın sindirimi,

µ Mide öz suyunun proteini sindirmesi,

µ Pankreas öz suyu ile protein, yağ ve karbonhidratın sindirimi.

Kimyasal sindirim yapıları?

µ Tükürük salgısı

µ Mide öz suyu

µ Pankreas öz suyu

Besinlerin kimyasal sindirimi nerede gerçekleşir?
Besinlerin kimyasal sindirimi tablosu

Not: Kimyasal sindirime vitamin, su ve mineral maddeler uğramaz.

Enzim:
þ  Besini yapı taşlarına ayıran salgı.

µ Kimyasal sindirimde görevli,

µ Besin küçüldükçe enzimin etkisi artar.

Sindirim enzimi içeren salgılar?

µ Tükürük

µ Mide Öz Suyu

µ Pankreas Öz suyu

Tükürük?

µ Tükürük bezlerinden salgılanır.

µ Karbonhidratın kimyasal sindirimini başlatır.

Mide Öz Suyu?

µ Midede salgılanır.

µ Proteinin kimyasal sindirimini başlatır.

Pankreas Öz Suyu?

µ Pankreas bezi tarafından üretilir.

µ Karbonhidrat, protein ve yağın kimyasal sindirimini yapar.

Fiziksel ve Kimyasal Sindirim nerede gerçekleşir?

Fiziksel Sindirim ve Kimyasal Sindirim Tablosu

Besinlerin, sindirim sistemi yapı ve organlarında sırasıyla izlediği yol:

Besinlerin, sindirim sistemi yapı ve organlarında sırasıyla izlediği yol
Besinlerin, sindirim sistemi yapı ve organlarında sırasıyla izlediği yol

1-) Ağız:

þ  Sindirimin başladığı yer.

µ Karbonhidratın kimyasal sindirimi burada başlar,

µ Hem fiziksel hem kimyasal sindirim gerçekleşir.

2-) Yutak:

þ  Ağızdan yemek borusuna iletir.

µ Sindirim gerçekleşmez,

3-) Yemek Borusu:

þ  Kaslarla besinleri mideye iletir.

µ Sindirim gerçekleşmez.

4-) Mide:

þ  Kasları ve mide öz suyu salgısı ile besinleri sindirir.

µ Kaslarla besinleri ezer,

µ Proteinin kimyasal sindirimi burada başlar,

µ Salgısı ile sadece proteinin kimyasal sindirimi gerçekleşir.

5-) İnce Bağırsak:

µ Protein, karbonhidrat ve yağın kimyasal sindirimini ve emilimini yapar.

µ Yağın kimyasal sindirimi burada başlar,

µ Sindirimin tamamlandığı yer,

µ Villüslerinde emilim olur.

6-) Kalın Bağırsak:

µ Vitamin ve kalan su emilir.

µ Sindirim gerçekleşmez,

Emilim Nedir?

µ Besinlerin bağırsaktan kana geçmesidir.

µ İnce ve kalın bağırsakta emilim gerçekleşir.

Sindirime Yardımcı Organlar?

µ Karaciğer ve Pankreas.

Karaciğer?

µ Safra salgısını üretir.

µ Salgı, ince bağırsağa gider,

µ Salgı, yağı fiziksel olarak sindirir.

Pankreas?

þ  Pankreas öz suyunu salgılar.

µ Salgı, ince bağırsağa gider,

µ Salgı ile protein, karbonhidrat ve yağın kimyasal sindirimi olur.

Dolaşım Nedir?

þ  Bir yeri belli amaçlar için dolaşarak başlanan yere dönmek.

Dolaşım Sistemi Nedir?

þ  Uyumlu çalışarak

µ besin ve oksijeni hücreye taşıyan,

µ karbondioksit vb zararlı atık maddeleri hücreden uzaklaştıran

düzenek.

Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi Tablosu


Kalbin Yapısı?

Kalbin Özellikleri?

µ Kan, kulakçıktan kalbe girer,

µ Kan, karıncık ile kalpten çıkar.

è Oksijence zengin kan = temiz,

è Oksijence fakir kan = kirli,

Temiz kan ve kirli kan kalpte nerede bulunur?

Temiz kan ve kirli kan kalpte nerede bulunur?

Kalbe Bağlı Damarlar?

Kalbe Bağlı Damarlar?

Kalbe Bağlı Damarlar?


Kalbin Çalışma Şekli?

1-) Kulakçık kasılır, karıncık gevşer,

2-) Kan, kulakçıktan karıncığa geçer,

3-) Karıncık kasılır, kulakçık gevşer,

4-) Kan, karıncıktan akciğere ve vücuda gider,

5-) Vücuttan toplanan kan, kulakçığa gelir.

Damarlar
Damarlar

Damar Çeşitleri
Atardamar?

þ  Kanı, kalpten vücuda dağıtır.

µ Temiz kan taşır (Akciğer atardamarı hariç).

Kılcaldamar?

þ  Kan ile hücreler arasındaki madde alışverişini sağlar.

µ Atar ile topları birleştirir,

µ En ince damar.

Toplardamar?

þ  Kanı, kalbe getiren damar.

µ Kirli kan taşır (Akciğer toplardamarı hariç).

Kan Dolaşımı Nedir?

þ  Kanın kalpten çıkıp tekrar kalbe geri dönmesi.

Büyük Kan Dolaşımı, Küçük Kan Dolaşımı
Kan Dolaşımı ikiye ayrılır.

Kan dolaşımının izlediği yol

Kan dolaşımının izlediği yol

Büyük kan dolaşımı

Büyük kan dolaşımı

Küçük kan dolaşımı

Küçük kan dolaşımı

Nabız Nedir?

þ  Kalp kasılmasıyla atardamarda oluşan basınç hissi.

µ Kalbin atışıdır,

µ Bilekte ve boyunda hissedilir,

è Yetişkinlerde 60 100,

è Çocuklarda 100 120,

è Bebeklerde 100 – 140 arası dakika başına nabız ölçülür,

µ Artış veya azalma ise heyecana, korkuya, strese ve hastalığa bağlı.Tansiyon Nedir?

þ  Atardamar içindeki kan basıncı. 

µ Büyük Tansiyon: Kalbin kasılmasıyla oluşan basınç.

µ Küçük Tansiyon: Kalbin gevşemesiyle oluşan basınç.

è Büyük tansiyonun 120 130,

è Küçük tansiyonun ise 70 90 arasında olması normaldir.

Kanın Yapısı Nasıl?

Kanın Yapısı

Kanın Yapısı

Alyuvar?

þ  Oksijeni ve karbondioksiti taşır.

µ Kırmızı.

Akyuvar?

þ  Mikropları etkisiz hâle getirir.

µ Beyaz.

Kan Pulcukları?

þ  Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

µ Renksiz.

Kan Grupları ve Kan Alışverişi?

µ è A, B, AB ve 0 (=Sıfır) olmak üzere dört kan grubu var.

µ Grup kendi içinde alışveriş yapar.

µ “Rh” da alışverişte aynı olmalı.

Kan Bağışı Nedir?

þ  Kan vermeye uygun olan gönüllü bağışçıdan kan alınması.

Kan Vermenin Vaydaları Neler?

µ Kan grubunu ve hemoglobin miktarını öğrenir,

µ AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz vb hastalık taraması olur,

µ Bağışçı daha dinç ve canlı olur,

µ Kandaki yüksek yağ oranı düşer,

µ Kalp krizi ihtimalini %90 azaltır,

µ Baş ağrısı, stres, tansiyon, yorgunluk vb durumları önler.

Kanımızı Neden Vermeliyiz?

þ  Trafik kazasında yaralanan, kan uyuşmazlığı olan bir bebek, kan bulunmazsa ölecek bir hasta, verdiğimiz kanla kurtulur.

Kan Bağışına Uygunluk Şartları?

þ  18 65 yaşı arasında,

þ  Vücut ağırlığı 50 kg'ın üzerinde,

þ  Sağlıklı kişiler.

è Yarım litreden az kan alınır,

è Alıan kan, vücuttakinin %8-9'u,

Kan Bağışında Hijyene Dikkat!

Kanı alan görevlinin kullandığı tıbbı araçlar, hijyen için tek kullanımlık olmalı.

Hijyen:Hastalık bulaşmasını önlemek

Kızılay?

Toplum yararına kan bağışının toplanmasında görevli kurum.

Solunum Sistemi Nedir?

þ  Uyumlu çalışarak

µ oksijeni hücreye taşıyan,

µ hücredeki karbondioksidi ise dışarı atan

düzenek.

Solunum Sisteminin Görevleri?

µ Dışarıdan alınan havayı akciğerlere taşımak,

µ Hava ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlamak,

µ Solunum yüzeyini çevresel etkilerden, sıcaklık değişimlerinden ve hastalık yapıcı mikroplardan korumak.

Solunun Sistemi Organları? (Sırasıyla)

Solunun Sistemi Organları

Solunun Sistemi Organları

1-) Burun

µ Atmosfere/Havaya açılan kapı,

µ Mukuslu, nemli, girintili-çıkıntılı,

µ Mukus, havayı nemlendirir,

µ Sümüksü (Mukus) sıvısı ve kıllar ile havadaki tozlar tutulur,

è Aynı zamanda koku alma organı.

2-) Yutak

µ Burundaki havayı gırtlağa iletir,

è Burun ve ağız boşluğunun yemek ve soluk borusuna açılan kapısı.

3-) Gırtlak

µ Soluk borusunun üst kısmı,

µ Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir,

è Ses telleri bulunur.

4-) Soluk Borusu

µ Yutağı akciğerlere bağlar,

µ Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalarından oluşur,

µ İkiye ayrılarak bronşları, bronşlar da akciğer içerisinde bronşcukları oluşturur,

µ Bronşçuklar da alveol (hava keseleri) ile sonlanır.

5-) Akciğerler

µ Göğüs boşluğunda bulunur,

µ Göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyafram denilen zarın üzerinde,

µ Yapısı süngere benzer,

µ Hacmi büyüyüp küçülebilir,

µ Rengi açık pembedir.

Diyafram Nedir?

µ Akciğerlere hava giriş-çıkışını kolaylaştırır,

µ Göğüs boşluğunun alt kısmında,

µ Yassı bir kas,

µ Aşağı–yukarı, kasılıp-gevşeyerek göğsün hacmini değiştirir,

µ Aşağıya inince göğsümüzün hacmi büyür ve akciğere hava dolar (soluk alırız),

µ Yukarı çıkınca göğsümüzün hacmi küçülür ve hava dışarı çıkar (soluk veririz).

Diyafram Kasının Şekli

Nefes Alıp-Verdiğimizde Nasıl Olur?

Nefes Alıp-Verdiğimizde Nasıl Olur?

Diyafram kası ve nefes alışverişi

Soluk alma ve Soluk verme

Soluk alma ve Soluk verme sırasında gerçekleşen olaylar
Not: Dakikada 16 18 defa soluk alıp-veririz.

Solunuma Yardımcı Organ?

Deri:
µ Üzerinde gözenekler ve gözeneklerin altında kılcal damarlar var,
µ Kılcal damarlar ve gözenekler birlikte solunum yapar.


Boşaltım Nedir?

µ Maddelerin bulunduğu yerden çıkartılması.
 

Boşaltım Sistemi Nedir?

þ  Uyumlu çalışarak

µ atık ve zararlı maddelerin

µ sıvı hâldeki olanlarını

µ kandan uzaklaştıran düzenek.

Boşaltım Sistemi Organ ve Yapıları?

Boşaltım Sistemi Organları

Boşaltım Sistemi Organları

1-) Böbrekler

µ Kandaki atık maddeleri süzer,

µ İdrarı oluşturur,

µ Karın boşluğunun bel hizasında,

µ İki adet.

2-) Üreter (İdrar Borusu)

µ Böbrekte oluşan idrarı, idrar kesesine taşır.

3-) İdrar Kesesi/Torbası (Mesane)

µ İdrarı biriktirir.

4-) Üretra (İdrar Kanalı)

µ Biriken idrarı vücut dışına atar.


Boşaltım Sistemi Nasıl Bir Yol İzler?

1-) Böbrek Atardamarı

µ Kanı böbreğe getirir.

2-) Böbrek

µ Kanı süzerek idrarı oluşturur.

3-) Üreter (İdrar Borusu)

µ Oluşan idrarı mesaneye iletir.

4-) İdrar Kesesi/Torbası (Mesane)

µ Gelen idrarı, bir süre bekletir.

5-) Üretra (İdrar Kanalı)

µ Bekleyen idrarı vücuttan atar.

Vücudumuzda oluşan atık maddeler:

µ Üre   (sıvı)

µ Karbondioksit   (gaz)

µ Su   (sıvı)

µ Safra  (yoğunluğu fazla sıvı)

µ Tuz   (sıvıda çözünmüş)

İdrar:

µ Süzülen kandan elde edilen sıvı,

µ İçinde üre, tuz ve su bulunur,

µ İçinde glikoz ve protein yok.

 

Boşaltıma Yardımcı Organlar

µ Deri,

µ Karaciğer,

µ Akciğerler,

µ Kalın Bağırsak.

Deri: Terleme yoluyla vücuttaki fazla suyu ve tuzu dışarı atar.

Karaciğer: Amonyak isimli atığı üre isimli atığa dönüştürür.

Akciğerler: Karbondioksidi ve su buharını soluk vermeyle dışarı atar.

Kalın Bağırsak: Suyu, safrayı ve sindirim atıklarını vücut dışına atar.


6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Vücudumuzdaki Sistemler Konu Anlatımı Pdf

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite
Vücudumuzdaki Sistemler Konu Anlatımı Pdf Önizleme

Yorum Gönder

14 Yorumlar
* Lütfen yorum yazarken dikkatli olun. Yorumlar yönetici onayından geçmektedir.
 1. Çok teşekkürler hocam🥰

  YanıtlaSil
 2. Fenyurdu.com ekibi olarak iyi çalışmalar dileriz.

  YanıtlaSil
 3. Elinize sağlık hocam

  YanıtlaSil
 4. Çok teşekkür ederiz hocam emeklerinize sağlık 🙏🏻

  YanıtlaSil
 5. Çok teşekkür ederiz hocam

  YanıtlaSil
 6. Emeklerinize sağlık👏👏

  YanıtlaSil
 7. emekleriniz için çok çok teşekkür ederiz.

  YanıtlaSil
 8. Teşekkür ederiz

  YanıtlaSil
 9. Ne buyuk bir emek. Ellerinize emeğinize saglik

  YanıtlaSil
 10. Allah razı olsun iyiki varsınız hocam

  YanıtlaSil
 11. Çok güzel olmuş emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 12. Çok tesekur ed3riz emeginize saglik

  YanıtlaSil
 13. Çok teşekkürler, ellerinize, emeklerinize sağlık

  YanıtlaSil

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area