Fenbilimleri.net | Fen Bilimleri İçerikleri

Fen Bilimleri 7.Sınıf 2.Ünite Konu Anlatımı

2. Ünite: HÜCRE ve BÖLÜNMELER Konu Anlatımı Pdf

Hücre Nedir?

µ Canlılık özelliğini gösteren en küçük canlı birliği.

Hücrenin üç temel kısmı var:

Hücrenin üç temel kısmı var

Hücrenin temel kısımları.
Hücre Zarı (Okulun Güvenliği)

µ Şekil verir,
µ Dış ortamdan ayırır ve korur,
µ Madde alışverişini yapar,
µ Seçici geçirgen,
µ Canlı.


Sitoplâzma (Okulun Bahçesi)
µ Hücre zarı ile çekirdek arasında,
µ Yumurta akı gibi,
µ Organeller burada bulunur,
µ Canlı.


Çekirdek (Okulun Müdürü)
µ Yönetim merkezi,
µ Olayları denetler ve düzenler,
µ Kalıtsal madde ile yönetir,
µ Çekirdeği olmayan hücrede kalıtsal madde sitoplâzmada,
µ Kalıtsal maddenin diğer isimleri “yönetici molekül” ve “DNA”.


Hücre Duvarı/Çeperi (Bahçe Duvarı)
µ Bitki hücrelerinde bulunur,
µ Hücre zarının dışında bulunur,
µ Desteklik ve dayanıklılık sağlar,
µ Tam geçirgen,
µ Cansız.

Karşılaştırma

Hücre

Zarı

Özellik

Hücre

Duvarı

Şekil verir ve dış ortamdan ayırır

 

Görevi?

Desteklik ve dayanıklılık sağlar

Var

Hayvanda

var mı?

Yok

Var

Bitkide var mı?

var

Seçici geçirgen

Geçirgen mi?

Tam geçirgen

Canlı

Canlı mı?

Cansız


Organeller

Mitokondri (Enerji Üreticisi)
µ Oksijeni kullanarak enerji üretir.

Sentriyoller/Sentrozom (Bölünmeci)
µ Hücre bölünmesinde görev alır,
µ Hayvan hücrelerinde bulunur.

Ribozom (Protein Üreticisi)
µ Protein sentezler/üretir,
µ En küçük organel,
µ Tüm hücrelerde bulunur.

Lizozom (Parçalayıcı)
µ Sindirimi/Parçalamayı sağlar.

Kloroplast (Besin-Oksijen Üreticisi)
µ Fotosentezle besin-oksijen üretir,
µ Bitki hücrelerinde bulunur,
µ Fotosentez, klorofilde gerçekleşir.

Koful (Depocu)
µ Atık ve fazla maddeyi depo eder,
µ Bitkide az sayıda ve büyük,
µ Hayvanda çok sayıda ve küçük.
µ Örnek: Ter, süt, mukus, bal özü

Endoplâzmik retikulum (Köprü-Yol)
µ Hücre içinde madde aktarımı,
µ Hücre zarı ile çekirdek arasında köprü görevi yapar.

Golgi cisimciği (Salgı Üreticisi)
µ Salgı maddesi üretir ve depo eder

Karşılaştırma

Bitki Hücresi

Özellik

Hayvan Hücresi

Köşeli

Şekli?

Yuvarlak

Var

Kloroplast var mı?

Yok

Var

Duvar

var mı?

Yok

Büyük ve

Az sayıda

 

Kofullar?

Küçük ve

Çok sayıda

Yok

Sentrozom

var mı?

Var


DNA Gen Kromozom İlişkisi
µ Gen = Nükleotit + + Nükleotit
µ DNA = Gen + + Gen
µ Kromozom = DNA + Özel Protein
µ Moleküllerin büyüklük sırlaması:
Nükleotit < Gen < DNA < Kromozom

Geçmişten Günümüze Hücre
µ Hücre ismini ilk kullanan: Robert Hooke (Rabırt Huuk),
µ İlk canlı hücreyi bulan: Antonie Van Leeuwenhoek (Antoni Ven Lövinhuuk),
µ “Bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.” hücre teorisini ilk söyleyen: Theodor Schwann (Tiidor Şıvan) ve Matthias Schleiden (Mıtais Şıvaydın),
µ Teknolojideki ilerme hücre ile ilgili görüşleri/teorileri değiştirdi.
Notlar:
è Hücreden önce mikroskop bulundu.
è Görülemeyeni merceklerle büyüten alete “mikroskop” denir.
 
Bilimsel Bilgilerin Doğası?
µ Bilimsel bilgi deney temelli,
µ Yasa ve teori farklı türden bilgi,
µ Bilimsel bilginin üretiminde hayal gücü ve üretkenlik önemli,
µ Bilimsel bilgi öznellik içerir,
µ Bilim ve kültür etkileşim halinde,
µ Bilimsel bilgi değişime açık.

Hücreden Organizmaya

Hücreden Organizmaya

Hücreden Organizmaya

tek hücreli canlılar, çok hücreli canlılar

tek hücreli canlılar, çok hücreli canlılar-   Amip                     - İnsan

      -   Öglena                  - Hayvan

      -   Paramesyum         - Bitki

      -   Bakteri                  - Bazı Mantarlar


Hücre Bölünmesi Nedir?

þ  Hücrenin sayıca artışı.

Hücre Bölünmesi Çeşitleri? 1-) Mitoz

2-) Mayoz

Hücre Bölünmesinin Amacı? (ÜBO)

µ Üreme,

µ Büyüme,

µ Onarım.

Hücre Bölünmesinin Önemi?


canlılarda üreme

canlılarda üreme      -   Üreme                   - Üreme

-  Büyüme

-  Onarım


Mitoz Nedir?

þ  Bir hücreden birbirinin aynısı iki yeni hücre oluşması.

Mitozun Aşamaları/Evreleri?

1.Evre

Mitoz bölünme'nin evreleri

Mitoz bölünme'nin evreleri

Hazırlık evresi,

µ En uzun evre,

µ DNA kendisini eşler,

µ Kromatin sayısı 2 katına çıkar,

µ Sentrozomlar eşlenir,

µ İğ iplikleri oluşur,

µ Çekirdek zarı erir.

è Hem mitoz hem mayozda olur.

2.Evre

Mitoz bölünme'nin evreleri

Mitoz bölünme'nin evreleri

µ Çekirdek zarı kaybolur.
µ Kromozomlar kısalır ve kalınlaşır,
µ Sentrozomlar zıt kutuplara gider,
µ İğ iplikleri kromozomlara bağlanır,
µ Kromozomlar ekvatorda dizilir (yani hücre ortasında)


3.Evre

Mitoz bölünme'nin evreleri

Mitoz bölünme'nin evreleriµ Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak kutuplara çekilir.

4.Evre


Mitoz bölünme'nin evreleri

Mitoz bölünme'nin evreleri

µ Kromozomlar tekrar kromatin iplik halini alır,
µ İğ iplikleri kaybolur,
µ Çekirdek zarı oluşur.


5.Evre
µ Sitoplâzma bölünmesidir,
µ Hayvan ve bitki hücrelerinde bölünmeler farklı şekillerde olur,
µ Hayvanda boğumlanarak olur,
µ Bitkide aralamelle olur,
þ  İki yeni hücre oluşur.


Mitoz’daki Kromozom Değişiminin Şekil Üzerinden Anlatımı?

Mitoz’daki Kromozom Değişiminin Şekil Üzerinden Anlatımı?

Mitoz Bölünme

Mitoz ile oluşan yeni hücreler ve ana hücre

Mitoz ile oluşan yeni hücreler ve ana hücre

Mitozun Önemli Özellikleri?

µ İki yeni hücre oluşur,
µ Tüm canlılarda ve hayatın her aşamasında görülen bölünme,
µ Çeşitliliğin olmadığı bölünme,
µ Ana hücre ile yeni hücrenin kalıtsal yapıları birbirinin aynısı.

Mitoz ile Oluşan Hücre Sayısı?
µ 2n formülüyle (üslü sayı) bulunur. (n = Mitoz bölünme sayısıdır.)

Üreme Nedir?

þ  Her canlının kendine benzer canlı meydana getirmesi.

Üreme Çeşitleri?

1-) Eşeyli   (Mayoz) (Erkek ve Dişi)

2-) Eşeysiz (Mitoz)

Eşeyli Üremedeki Olaylar?

µ Mayoz,

µ Döllenme,

µ Tür içi çeşitlilik.


Mayoz’un Canlılar İçin Önemi?

µ Kromozom sayısı sabit kalır,

µ Parça değişimi ile çeşitlilik sağlar.

 

Mayoz Evreleri

Sırasıyla Oluşan İki Evresi Var:

1-) I. Mayoz Evresi

2-) II. Mayoz Evresi


I.  Mayoz Evresi

1-) µ Kalıtım maddesi kopyalanır,

µ Çekirdek zarı kaybolur,

µ Sentriol kendisini eşler.

2-) µ Parça değişimi olur.

3-) µ   Kromozomlar ekvatora dizilir

4-) µ Kromozomlar birbirinden ayrılarak kutuplara çekilir. 

5-) µ Sitoplazma bölünmesi olur.

µ Kromozom sayısının yarıya indiği iki yavru/yeni hücrenin oluşumu ile I. Mayoz biter.


II.  Mayoz Evresi

µ I. Mayozdan sonra başlar,

µ Mitoza benzer ama DNA eşlenmez,

µ Kromozomlar birbirinden ayrılır ve dört üreme hücresi oluşur.


Mayoz’daki Kromozom Değişiminin Şekil Üzerinden Anlatımı?

Mayoz’daki Kromozom Değişiminin Şekil Üzerinden Anlatımı?

Mayoz’daki Kromozom Değişiminin Şekil Üzerinden Anlatımı?


Mayoz’la Oluşan Yeni Hücreler?

µ Yeni Hücre Sayısı è Dört

µ Kromozom Sayısı è Yarıya iner

µ n kromozomlu olur,

µ Ana hücreden ve birbirinden farklı kalıtsal yapıda olur,

µ Tekrar mayoz bölünme geçirmez.


Mayoz’un Görüldüğü Hücreler?

µ Eşey/Üreme ana hücreleri.


Üreme ana hücresinin ürettiği hücre?

µ Sperm/Polen üreme hücresi (erkek)

µ Yumurta üreme hücresi (dişi)


Karşılaştırma

Mitoz

Özellik

Mayoz

Vücut hücrelerinde

Hangi hücrelerde görülür?

Üreme/Eşey ana hücrelerinde

Ana hücre ile aynı (sabit)

Yeni hücrelerin

kromozom sayısı?

Ana hücrenin yarısı

 

Görülmez

Kalıtsal (Genetik) çeşitlilik?

 

Görülür

2

Sonucunda

kaç hücre?

4

Görülmez

Parça değişimi?

Görülür

Ömür boyu

Ne zaman görülür?

Üreme döneminde

Tüm canlılarda

Hangi canlılarda?

Eşeyli üreyenlerde

 

Eşeysiz

Hangi

üremede olur?

 

Eşeyli


Mitoz ve Mayoz’daki Ortak Olaylar?

µ Hücre sayısında artış,

µ DNA (Kalıtım Maddesi) eşlenmesi.

 

Örnek-Soru:

µ Önce iki mitoz sonra bir mayoz ile oluşan hücre sayısı kaç?

Çözümü:

µ Önce iki mitoz için 22=4

µ Sonra bir mayoz için 4x4=16

 

Not: Bitkilerde mayoz?

µ Çiçek kısmında olur,

µ Tohumla gerçekleşir.


Pdf'yi İndirmek İçin Buraya Tıklayın

7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Konu Anlatımı Özet Ders Notu Pdf Önizleme

7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Konu Anlatımı Önizleme

Yorum Gönder

1 Yorumlar
* Lütfen yorum yazarken dikkatli olun. Yorumlar yönetici onayından geçmektedir.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area