Fenbilimleri.net | Fen Bilimleri İçerikleri
Sitemizin alt kısmından yorum yazarak ve sitemizi arkadaşlarınız ile paylaşarak bize destek olabilirsiniz.

Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı

7.Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite: SAF MADDE ve KARIŞIMLAR

1.Bölüm: Maddenin Tanecikli Yapısı

Atom Nedir?

µ Maddenin özelliklerini gösteren en küçük yapı.

Atomun Yapısı
Proton:

µ Çekirdekte bulunur,

µ Yükü pozitif “+”,

µ “p” simgesi ile gösterilir.

Nötron:

µ Çekirdekte bulunur,

µ Yüksüz “nötr”,

µ Kütlesi protonun kütlesine eşit,

µ “n” simgesi ile gösterilir.

Elektron:

µ Çekirdek etrafında bulunur,

µ Çok hızlı hareket eder,

µ Yükü negatif “-”,

µ Kütlesi protonun 1/2000’i kadar,

µ “e” simgesi ile gösterilir

Atomun basit bir modeli:

Atom Modeli
Atomun Özellikleri?

µ Hacmini elektronlar oluşturur.

µ Aynı cins atomların proton sayıları aynı.

µ Kütlesi = Protonlar + Nötronlar

µ Elektron ve proton arasındaki çekim kuvveti dağılmayı önler.

µ Elektron çok hızlı hareket ettiği için çekirdeğe yapışmaz.

µ Aynı cins atomun nötron ve elektron sayıları farklı olabilir.

Atomun Tarihsel Gelişimi

1-) Democritus (Demokritus)

þ  Democritus’un görüşü:

è Madde atomlardan oluşur,

è Maddelerin atomları aynı,

è Atom görülmez ve bölünmez.

µ Yunanlı bir filozof,

µ “Madde taneciklerden oluşur” dedi ve bu taneciklere “bölünemez=atom” adını verdi,

µ Görüşü düşünce (bilimsel değil).

2-) John Dalton (1803)

þ  Dalton’un görüşü:

è Maddenin en küçük yapısı atom,

è Atom, içi dolu berk küre,

è Maddelerin atomları farklı.

µ Atom hakkında ilk bilimsel görüş.

3-) J.J. Thomson (Tamsın) (1904)

þ  Thomson’un görüşü:

è Eksi yüklü elektron üzüme, pozitif yüklü proton ise keke benzer,

è Eksi yükler hareket etmez,

è Atom parçalanabilir.

µ Pozitif ve negatif yüklerin bulunması ile atom modelinin güncellenmesi gerekti,

µ Thomson, üzümlü keke benzettiği modelle atomu açıkladı.

4-) Rutherford (Radırfort) (1911)

Rutherford’un görüşü: 

è Elektron çekirdek etrafında hareket eder,

è Atom modeli, güneş sistemine benzer.

µ Pozitif yüklere proton adını verdi,

µ Protonun bulunduğu yere çekirdek adını verdi.

5-) Niels Bohr (1913)

Bohr’un görüşü:

è Elektronlar, çekirdeğin belirli uzaklıklarında bulunan katmanlarda bulunur.

µ Elektronlar çekirdek etrafında rastgele dolanmaz.

6-) Modern Atom Teorisi/Görüşü

è Elektron çok hızlı hareket ettiği için yeri belirlenemez,

è Elektronun bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yere “elektron bulutu” deriz,

è Elektronların sabit yörüngeleri olduklarından Bohr atom modelinde olduğu gibi katmanlardan bahsedemeyiz,

è Katman yerine elektron bulutu ifadesini kullanmalıyız.

Bilimsel Bilgi Zamanla Değişir Mi?

þ  Atomun tarihsel gelişimini incelediğimizde bilimsel bilginin sabit olmadığını zamanla değişebildiğini görüyoruz.

Teori Nedir?

þ  Bir olayın neden ve sonuçlarını bilimsel bilgileri kullanarak açıklayan düşünce/görüş düzeni.

µ Bilgiler arttıkça teori de değişir.

Molekül Nedir?

þ  En az iki atomun birbirine bağlanarak oluşturduğu yapı.

Molekül Modelleri?

Molekül Modelleri

Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı Pdf

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* Lütfen yorum yazarken dikkatli olun. Yorumlar yönetici onayından geçmektedir.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area